Умиление с предстоящими на полях.

38×28 Умиление с предстоящими на полях.